Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

 

 

 

 ZAPISY UCZNIÓW DO STOŁÓWKI SZKOLNEJ I OPŁATY ZA OBIADY
W ROKU SZKOLNYM 2021/2022


 

 

Zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Nr 13/2019/20 w sprawie wprowadzenia Regulaminu stołówki szkolnej Szkoły Podstawowej nr 5 im. Księdza Jana Twardowskiego w Biłgoraju, od 1 września 2020 r. zmieniły się zasady korzystania uczniów i pracowników ze stołówki. Podstawowe zmiany dotyczą zgłaszania ucznia do stołówki, formy i terminów uiszczania wpłat oraz zasad stosowania odliczeń.

Poniżej umieszczono linki do pobrania stosownych dokumentów ze strony internetowej szkoły: www.sp5bilgoraj.pl

- Regulamin stołówki szkolnej

- Karta zgłoszenia

Kartę zgłoszenia dziecka na obiady i śniadania proszę dostarczyć do szkoły lub przesłać skan/ zdjęcie (konieczne podpisy rodziców) drogą elektroniczną: intendentkasp5bilgoraj@gmail.com  w terminie do dn. 1.09.2021 r.

W przypadku dostarczenia do szkoły dokumentu w wersji papierowej – proszę
o umieszczenie karty w pudełku z napisem „Karty zgłoszeniowe na obiady i śniadania – 2021/2022” umieszczonym przy głównym wejściu do szkoły.

Stawka żywieniowa w miesiącu wrzesień 2021 r. (21 dni) wynosi:

- dzieci z oddziałów przedszkolnych  -  157,50 (śniadania i obiady),

- uczniowie klas I – VIII                     -  126,00 (obiady),

- pracownicy                                    -  210,00 (obiady).