Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

 

 

 

 

 
   

 

Szkolne Koo PCK ORGANIZUJE AKCJE CHARYTATYWNIE DLA ZWIERZT


wiatowy Dzie ywnoci i Walki z Godem 2022

17 padziernika w naszej szkole odbyo si spotkanie informacyjne, przygotowane przez Szkolne Koo PCK, w ramach obchodzonego 16 padziernika wiatowego Dnia ywnoci i Walki z Godem. Dzie ten ma przeciwdziaa marnowaniu ywnoci i przypomina opinii publicznej o problemach ywnociowych, z jakimi nie radz sobie kraje biedniejsze.

Uczniowie ze SK PCK przygotowali i przedstawili swoim kolegom informacje o problemach godu na wiecie, przedstawili zatrwaajce statystyki dotyczce skali ubstwa i godu. Nastpnie poruszyli problem marnowania ywnoci w krajach rozwinitych i rozwijajcych si. Zwrcili szczegln uwag na fakt, e rocznie na wysypiska trafia 1,3 mld ton jedzenia. W Polsce marnuje si 9 mln ton rocznie. Ponadto do produkcji ywnoci zuywa si bardzo duo wody, paliw, prdu co oznacza emisj dwutlenku wgla w duych ilociach.

Suchacze poznali rwnie sposoby ograniczania wyrzucania ywnoci, poznali kilka praktycznych wskazwek, jak nie marnowa jedzenia.

Podczas drugiej czci naszego spotkania uczniowie obejrzeli prezentacj „Problem godu na wiecie”.