Wycieczka do Krakowa

Na wycieczkę dofinansowaną z przedsięwzięcia Poznaj Polskę wybrały się w maju klasy 6b i 6c wraz z opiekunami. Głównym celem wycieczki było poznanie dziedzictwa kulturowego Polski, w tym zapoznanie z historią, legendami oraz wybranymi zabytkami Krakowa i okolicy oraz walorów przyrodniczych Polski na przykładzie Ojcowskiego Parku Narodowego. Wycieczkę rozpoczęliśmy od zwiedzania z przewodnikiem wzgórza na Wawelu, gdzie zobaczyliśmy ziejącego ogniem smoka, katedrę, groby królewskie, dzwon Zygmunt oraz cenny zespół zbiorów sztuki wewnątrz zamku (obrazy, grafiki, rzeźby, tkaniny). Następnie udaliśmy się na spacer Traktem Królewskim, zwiedzając ważne dla historii miejsca (kościół Mariacki z ołtarzem Wita Stwosza, Collegium Maius, kościół Świętych Apostołów Piotra i Pawła, Sukiennice, Brama Floriańska, ul. Kanoniczna, Barbakan), a na koniec dnia poznaliśmy tradycyjny krakowski wypiek, czyli obwarzanek. Na drugi dzień szóstoklasiści odwiedzili Ojcowski Park Narodowy, poznali historię i zabytki zgromadzone w zamku Pieskowa Skała, pospacerowali Doliną Prądnika między wapiennymi skałkami, oraz poznali tajemnice podziemi w krasowej jaskini. Wycieczka była bardzo udana, wzmocnione zostały więzi koleżeńskie oraz świadomość potrzeby ochrony dziedzictwa kulturowego i narodowego Polski.