W roku 2022/2023 zorganizowaliśmy cztery wycieczki krajoznawcze w ramach realizacji projektu „Poznaj Polskę”, którego głównym założeniem jest dofinansowanie wycieczek szkolnych związanych z najważniejszymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Dzięki udziałowi w projekcie nasi uczniowie poznawali historię, tradycje oraz walory przyrodnicze kilku miejsc w Polsce, uczestnicząc w ciekawych lekcjach w terenie.

Miejsca, które odwiedzili uczniowie Piątki to:

1.   Zamość,

2.   Warszawa,

3.   Kraków, Ojców

4.   Dąbrówka, Kozłówka.