Projekt edukacyjny „Nasza mała ojczyzna”

„Nasza mała ojczyzna” to projekt edukacyjny realizowany w klasie 3b. Na zajęciach uczniowie poznają najbliższe otoczenie, specyfikę regionu biłgorajskiego, a także historię Biłgoraja. Przybliżane są również tradycje i zwyczaje związane z naszym miastem oraz kształtowane jest poczucie przynależności do środowiska lokalnego, regionalnego.

W ramach realizacji przedsięwzięcia uczniowie wzięli udział w lekcji muzealnej prowadzonej przez pana Tomasza Brytana w Muzeum Ziemi Biłgorajskiej. Poznali legendy związane z naszym miastem: „O powstaniu Biłgoraja”, „O sitarzu, który przechytrzył samego diabła”,

„O urodzie biłgorajanek”.

W ubiegły czwartek wychowankowie szkoły mieli przyjemność gościć w Biłgorajskim Centrum Kultury, gdzie pani Anna Iskra pokazała stroje biłgorajskie, opowiedziała o lokalnym folklorze, zapoznała z dawnymi zwyczajami.  Dzieci poznały haft, którym ozdabiano biłgorajskie stroje ludowe.

Edukacja regionalna jest ważnym aspektem kształcenia młodych Polaków. Wzbogaca wiedzę i doświadczenia dzieci, rozwija świadomość, wpływa na budowanie tolerancji i pomaga otworzyć się na otaczającą różnorodność.