Witam wszystkich!!!

Nazywam się Magdalena Pikul. Jestem pedagogiem szkolnym.

Mój gabinet znajduje się w pokoju 212.

       

   Serdecznie zapraszam!!!

Do moich najważniejszych zadań należy:

 • rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych,

 • określanie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami, pomocy psychologiczno – pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb,

 • organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli,

 • podejmowanie działań profilaktyczno – wychowawczych wynikających
  z programu wychowawczego szkoły w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli,

 • udzielania porad i konsultacji dla uczniów, rodziców i nauczycieli,

 • wspieranie działań opiekuńczo – wychowawczych nauczycieli, wynikających
  z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki,

 • działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej,

 • dokonywanie pod koniec semestru i roku szkolnego analizy sytuacji wychowawczej szkoły,

 • organizowanie mierzenia jakości swojej pracy w zakresie przydzielonych obowiązków, przedstawienie wniosków do dalszej pracy,

 • planowanie swojej pracy w oparciu o wnioski i prowadzenie dokumentacji wykonywanych zadań.

Ponadto współpracuję z innymi pedagogami, różnymi instytucjami działającymi na rzecz dziecka (MOPS, PCK, KPP, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna, Fundacja Pomocy Dzieciom „Krzyk” i inne.)

Drogi uczniu!

 Pamiętaj, że możesz się do mnie zwrócić, gdy:

- czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny;

- nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem;

- masz problemy rodzinne, znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej;

- chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem;

- chcesz pomagać innym, ale nie wiesz w jaki sposób;

- masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić

Przyjdź także z każdą sprawą, z którą sam nie potrafisz sobie poradzić. Postaram się Ci pomóc. Zapraszam.

Drogi rodzicu, skontaktuj się ze mną, gdy:

- niepokoi Cię zachowanie dziecka;

- zauważasz u dziecka problemy w uczeniu się;

- chcesz porozmawiać o dziecku i Twoich relacjach z nim;

- potrzebujesz wsparcia w procesie wychowania;

- masz pytania i nie wiesz do kogo zwrócić się po pomoc;

- znajdujesz się w trudnej sytuacji życiowej.

                   Przyjdź, postaram Ci się pomóc. Zapraszam.

 

Warsztaty dla rodziców

Dnia 13.01.2016 r. i 20.01.2016 r. odbyły się bezpłatne warsztaty dla chętnych rodziców uczniów klas 0-VI na temat: „Bunt dziecka – niechęć do wykonywania obowiązków domowych i szkolnych” prowadzone przez psychologa szkolnego, Joannę Cudziło - Gil we współpracy z pedagogiem szkolnym, Magdaleną Pikul. Celem warsztatów było przede wszystkim uświadomienie rodzicom ich wielkiej roli w procesie wychowania. Uczestnicy spotkania otrzymali praktyczne porady i wskazówki, jak zachęcić dziecko do wykonywania obowiązków domowych i szkolnych.

Oto kilka rad jak pomóc dziecku pokonać złość do pobrania

 

 
 

z powrotem | linki |napisz do nas | ciekawe strony
© Szkoła Podstawowa nr 5 im. Ks. Jana Twardowskiego w Biłgoraju
23-400 Biłgoraj, ul. Nadstawna 62A
e-mail: bilgoraj_sp5@poczta.onet.pl
telefon: (0-84) 688-04-81,
Prowadzenie strony: Józef Osieł