do strony głównej          

 DOKUMENTY SZKOŁY

Statut Szkoły

Zasady oceniania

Program doradztwa zawodowego

Procedury postępowania nauczycieli i innych pracowników szkoły w różnych sytuacjach zagrożenia

Dla Rodziców

Podania

Regulamin wycieczek szkolnych
Program Wychowawczo - Profilaktyczny na rok szkolny 2018/2019
Polityka ochrony dziecka