Zapisy do świetlicy szkolnej na rok szkolny 2022/2023

Szanowni Rodzice !

Przyjmowanie uczniów do świetlicy szkolnej dokonuje się na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców, poprzez wypełnienie karty zapisu. Ze względu na konieczność zaplanowania ilości miejsc w świetlicy  prosimy o terminowe składanie kart tj. do 5 września 2022 r. 

Kompletną, podpisaną dokumentację należy złożyć w urnie przy wejściu głównym do szkoły.

Uwaga: do karty zapisu do świetlicy w sytuacjach uzasadnionych, należy dołączyć stosowne oświadczenia i załączniki umieszczone poniżej.

Pliki do pobrania:

1.   Karta zapisu dziecka do świetlicy szkolnej

2.   Upoważnienie do odbioru dziecka ze świetlicy

3.   Oświadczenie w przypadku samodzielnego powrotu dziecka ze szkoły

Wszelkie pytania należy kierować na adres
e-mail: 
swietlicasp5bilgoraj@gmail.com lub lub poprzez dziennik Librus.

Karty zapisu do świetlicy dostępne są przy wejściu głównym szkoły oraz na stronie internetowej szkoły: www.sp5bilgoraj.pl

Klauzula informacyjna przy rekrutacji do świetlicy szkolnej Szkoły Podstawowej nr 5

Klauzura informacyjna dla osób upoważnionych do odbioru dziecka ze świetlicy