Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

 

 

 

 

 
   

 

Projekt edukacyjny klas ósmych – „Współczesny rynek pracy”

Uczniowie klas VIII brali udział w  projekcie edukacyjnym  „ Współczesny rynek pracy” , który realizowany był w ramach dwóch przedmiotów: wiedzy o społeczeństwie i doradztwa zawodowego. Zadaniem uczniów było zebranie materiałów i stworzenie prezentacji multimedialnej na temat wybranego przez daną grupę zawodu. Efekt końcowy swojej pracy uczniowie prezentowali na forum klasy. W projekcie wzięło udział 10 grup z klasy 8a, 8b , 8c i 8d. Dzięki udziałowi w projekcie uczniowie poznali różne aspekty zawodów które ich interesują. Rozwinęli swoją wiedzę na temat funkcjonowania współczesnego rynku pracy, zależności miedzy edukacją a pozycją człowieka na rynku pracy. Wykształtowali u siebie umiejętności niezbędne do planowania dalszej edukacji oraz poczucie odpoweidzialności za włsane wybory życiowe.