Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

 

 

 

 SZKOLNE PROCEDURY I REGULAMINY W CZASIE COVID-19

W ROKU SZKOLNYM 2021/2022


 

 

Biblioteka w czasie COVID-19

Procedury_podejrzenie_zakażenia

Regulamin organizacji pracy i zajęć w szkole

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ w czasie pandemii wersja skrócona 2021-22