Czy zagraża nam susza hydrologiczna w rejonie Biłgoraja?

W związku z przystąpieniem szkoły do programu Aktywni Błękitni, została przeprowadzona w klasie 6c lekcja o zrównoważonym zarządzaniu zasobami wodnymi, pt.: Stop suszy!. Uczniowie dowiedzieli się, czym jest susza, jakie są jej rodzaje, czym jest retencja oraz jak możemy przeciwdziałać skutkom suszy w najbliższym otoczeniu. Na początku lekcji uczniowie obejrzeli spot kampanii społecznej Stop suszy! oraz wspólnie zastanawiali się, czy rzeczywiście taki scenariusz jest możliwy w rejonie Biłgoraja. Dzięki udostępnionej przez Wody Polskie prezentacji do tematu, mogli przeanalizować mapy ilustrujące zagrożenie występowania suszy w Polsce i stwierdzili, że nasz rejon jest najsilniej zagrożony suszą hydrologiczną. Jako przykład podali Stawy Echo, które to jednego roku praktycznie wyschły. Jako szkoła miejsca, skupiliśmy się na dobrych praktykach zatrzymywania wody w mieście i oceniliśmy Biłgoraj pod względem zdolności retencji stwierdzając, że wiele rzeczy wymagałoby poprawy. Lekcja była bardzo ciekawa, uczniowie chętnie się wypowiadali oraz bezbłędnie wypełnili w grupach karty pracy.